huisregels

1. Eindtijd

KOSMIK sluit om 23.00 uur. Op dit tijdstip dienen alle bezoekers de locatie, met respect voor de nachtrust van buurtbewoners, te hebben verlaten.


2. Capaciteit

Voor elke zaal geldt een maximale capaciteit voor het aantal aanwezige bezoekers. In geen geval mag de maximale capaciteit van de zaal overschreden worden.


3. Nooduitgangen

De branddeuren en nooduitgangen moeten vrij bereikbaar zijn op ieder moment.


4. Niet toegestane goederen

Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen: eigen drank, drugs, wapens, spuitbussen en goederen die bij de wet zijn verboden.


5. Roken en vuur

Roken en het gebruik van open vuur is in alle zalen en ruimtes van KOSMIK verboden. Bij constatering van binnen roken wordt de toegang ontzegd.


6. Alcoholgebruik

KOSMIK schenkt geen alcohol aan mensen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Ook is het bezoekers niet toegestaan om alcohol beschikbaar te maken voor mensen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Bij dronkenschap en/of het onder invloed zijn van harddrugs, en/of het vertonen van afwijkend asociaal c.q. agressief gedrag ten opzichte van personeel en/of medegasten wordt de toegang ontzegd.


7. Opnames

KOSMIK behoudt zich het recht om beeld- en geluidsopnames te (laten) maken. Wanneer iemand deelneemt aan een activiteit van KOSMIK is hij/zij ervan op de hoogte dat hij/zij op beeld- en geluidsopnames terecht kan komen, die ook voor publiciteit voor KOSMIK gebruikt kunnen worden. Personen die in de (gepubliceerde) opnames voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding. Gebruik, anders dan particulier, van materiaal dat is gemaakt op een activiteit van KOSMIK is niet toegestaan.


8. Persoonlijke eigendommen

KOSMIK kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van zaken welke de bezoekers toebehoren.


9. Klachten

Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft, kunt u zich tot de bedrijfsleiding of directie wenden.